ממיר טון

להמיר טון

טון
המר טון t מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של טון t?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-טון כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.