ממיר פסקל

להמיר פסקל

פסקל
המר פסקל Pa מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של פסקל Pa?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-פסקל כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.