ממיר מטר

להמיר מטר

מטר
המר מטר m מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של מטר m?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-מטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.