ממיר צלזיוס

להמיר צלזיוס

צלזיוס
המר צלזיוס C מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של צלזיוס C?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-צלזיוס כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.