ממיר פאונד

להמיר פאונד

פאונד
המר פאונד lbs מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של פאונד lbs?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-פאונד כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.