ממיר בר

להמיר בר

בר
המר בר bar מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של בר bar?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-בר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.