ממיר ליטר

להמיר ליטר

ליטר
המר ליטר l מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של ליטר l?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-ליטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.