ממיר פרנהייט

להמיר פרנהייט

פרנהייט
המר פרנהייט F מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של פרנהייט F?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-פרנהייט כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.