ממירי לחץ

פסקלבר אטמוספירות מיליבר אטמוספירה טכנית טורפאונד לאינץ' רבוע

להמיר

לחץ מוגדר כתוצאת הכוח המופעל על יחידת שטח, שבו כוח מופעל על ידי אובייקט בכיוון אנכי לפני השטח שלו. ניתן למדוד לחץ ביחידות פסקל, פאונד לאינץ' רבוע, או מספר יחידות אחרות. עבור המרות מקוונות, השתמש ב-ממירי הלחץ שלנו כאשר עליך להפוך יחידה אחת לאחרת.