ממיר הקטר

להמיר הקטר

הקטר
המר הקטר ha מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של הקטר ha?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-הקטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.