ממיר הקטוליטר

להמיר הקטוליטר

הקטוליטר
המר הקטוליטר hl מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של הקטוליטר hl?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-הקטוליטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.