ממיר גלון אמריקני

להמיר גלון אמריקני

גלון אמריקני
המר גלון אמריקני gal_us מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של גלון אמריקני gal_us?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-גלון אמריקני כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.