ממיר גלון בריטי

להמיר גלון בריטי

גלון בריטי
המר גלון בריטי gal_uk מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של גלון בריטי gal_uk?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-גלון בריטי כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.