ממיר רגל מעוקב

להמיר רגל מעוקב

רגל מעוקב
המר רגל מעוקב ft3 מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של רגל מעוקב ft3?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-רגל מעוקב כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.