ממיר דציליטר

להמיר דציליטר

דציליטר
המר דציליטר dl מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של דציליטר dl?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-דציליטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.