ממיר יום

להמיר יום

יום
המר יום d מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של יום d?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-יום כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.