ממיר ראומיר

להמיר ראומיר

ראומיר
המר ראומיר Re מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של ראומיר Re?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-ראומיר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.