ממיר רנקין

להמיר רנקין

רנקין
המר רנקין R מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של רנקין R?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-רנקין כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.