ממיר קלווין

להמיר קלווין

קלווין
המר קלווין K מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של קלווין K?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-קלווין כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.