ממיר רגל לשנייה

להמיר רגל לשנייה

רגל לשנייה
המר רגל לשנייה fts מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של רגל לשנייה fts?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-רגל לשנייה כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.