ממיר טור

להמיר טור

טור
המר טור Torr מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של טור Torr?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-טור כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.