ממיר יארד

להמיר יארד

יארד
המר יארד yd מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של יארד yd?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-יארד כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.