ממיר הקטומטר

להמיר הקטומטר

הקטומטר
המר הקטומטר hm מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של הקטומטר hm?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-הקטומטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.