ממיר רגל

להמיר רגל

רגל
המר רגל ft מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של רגל ft?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-רגל כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.