ממיר דצימטר

להמיר דצימטר

דצימטר
המר דצימטר dm מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של דצימטר dm?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-דצימטר כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.