ממיר לירה טורקית

להמיר לירה טורקית

לירה טורקית
המר לירה טורקית TRY מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של לירה טורקית TRY?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-לירה טורקית כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.