ממיר קרונה שוודית

להמיר קרונה שוודית

קרונה שוודית
המר קרונה שוודית SEK מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של קרונה שוודית SEK?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-קרונה שוודית כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.