ממיר סול

להמיר סול

סול
המר סול PEN מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של סול PEN?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-סול כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.