ממיר קולון

להמיר קולון

קולון
המר קולון CRC מידות אחרות בקלות בעזרת כלי מקוון זה.

כיצד פועל הממיר של קולון CRC?

זהו כלי קל מאוד לשימוש. עליך רק לכתוב את הכמויות שברצונך להמיר (המופיעות כ-קולון כדי להמיר כל יחידת מידה אחרת.